Map

Dentsu e3 Inc.
Comodio Shiodome, 2-14-1
Higashi-shimbashi, Minato-ku,
Tokyo, Japan 105-8613
Phone +81-3-5404-9111
FAX +81-3-5404-9222

ACCESS

 • 8-minute walk from Hamamatsucho Station
  (JR Line・Tokyo Monorail Line)
 • 9-minute walk from Shimbashi Station
  (JR Line・Ginza Line・Asakusa Line・Yurikamome Line)
 • 7-minute walk from Shiodome Station
  (Oedo Line・Yurikamome Line)
 • 8-minute walk from Daimon Station
  (Oedo Line・Asakusa Line)
 • 9-minute walk from Onarimon Station
  (Mita Line)